Ochrona środowiska
Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dalsze eksploatacja piasków ze złoża "Bieszków Górny 1"
2017-05-18 11:30:44
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-05-11 13:19:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów
2017-05-08 11:49:40
  ...więcej

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania i wydania decyzji kończącej - eksploatacja piasków ze złoża Bieszkó Górny 1
2017-05-08 09:37:54
  ...więcej

Obwieszczenie - o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy -eksploatacja pisaku ze złoża Bieszków Górny 1
2017-05-08 09:36:01
  ...więcej

Zawiadomienie - dalsza eksploatacja pisaków ze złoża Bieszków Górny 1
2017-04-10 08:52:23
  ...więcej

Zawiadomienie - urządzenia przesiewające i odmulające w kopalni pisaku "Bieszków Górny 1"
2017-04-10 08:51:31
  ...więcej

Obwieszczenie - dalsza eksploatacja piasków ze złoża Bieszków Górny 1
2017-02-28 13:26:16
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego "dalszej eksploatacji piasków ze złoża Bieszków Górny 1"
2017-02-06 07:22:42
  ...więcej

Decyzja pozwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2017-01-10 12:01:59
  ...więcej

Ocena jakości wody
2017-01-03 14:06:48
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu produkcji w istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego, zlokalizaowanej na terenie dz. o nr ew. 134, 135 w m. Mirówek, gm. Mirów o produkcję mieszanek drogowych do rekultywacji gruntów
2016-12-23 12:23:17
  ...więcej

Zawiadomienie/Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2016-12-07 07:47:53
  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu produkcji w istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego
2016-11-08 09:29:45
  ...więcej

Zawiadomienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu produkcji w istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego
2016-11-08 09:27:11
  ...więcej

Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu produkcji w istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego
2016-11-08 09:25:49
  ...więcej

Ocena jakości wody z dnia 10.10.2016r.
2016-10-19 13:48:40
  ...więcej

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - turbiny wiatrowe
2016-09-09 12:01:17
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi gminnej Nr 400308W w miejscowości Mirów Stary"
2016-09-09 09:58:26
  ...więcej

Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej Nr 400308W w miejscowości Mirów Stary
2016-08-24 09:20:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 137
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl