Konkursy

Konkursy

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie
Infrastruktury, Inwestycji i Zamówień
Publicznych w Urzędzie Gminy Mirów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 
Image1710131302412.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:15:12.
Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:15:12
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl