Ogłoszenia
WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW
2016-03-31 07:57:22
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przyjecia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - Studium uwarunkowań i kierunków gminy Mirów
2015-12-14 09:43:23
  ...więcej

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019
2015-06-01 10:32:58
  ...więcej

Nabór kandydatów na ławników
2011-06-06 12:24:26
RADA GMINY W MIROWIE w bieżącym roku dokona wyboru 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego na lata 2012-2015. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 r. Uprzejmie informujmy wszystkic  ...więcej

Komunikat dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej
2011-06-06 11:10:39
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych w Mirowie przypomina przedsiębiorcom zarejestrowanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Mirowie o obowiązku aktualizacji we wpisach do ewidencji. Jeżeli przedsiębiorca po 1 stycznia  ...więcej

``Zarzadzenie_o_otwartym_konkursie_ofert_zaopiniowane_i_opublikowane`
2011-02-14 12:34:44
  ...więcej

`Ogłoszenia
2010-11-30 14:39:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DROGI GMINNEJ MIRÓW STARY-ZBIJÓW MAŁY
2009-11-02 11:15:29
  ...więcej

Lista aktywności w gminie Mirów
2009-10-12 13:52:19
  ...więcej

`Obwieszczenie
2009-09-29 08:11:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl