Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Rozstrzygnięcie wójta gminy mirów w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2015r.
do 10 września 2015r. projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mirów

Rozstrzygnięcie wójta gminy mirów w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2015r. do 10 września 2015r. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:12:53.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:12:53
Opublikowane przez: Przemysław Kępas
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl