Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

BUDOWA CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR
400304W MIRÓW NOWY – MIRÓWEK NA DZ. NR 254 W
OBRĘBIE EWID. MIRÓWEK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:56:21.
Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:56:21
Opublikowane przez: Przemysław Kępas
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl