Ogłoszenia
Ogłoszenie - Wójt Gminy Mirów ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirów
2017-04-22 07:46:02
  ...więcej

Ogłoszenie - wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
2017-03-15 08:12:49
  ...więcej

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2016-03-09 13:54:10
Wójt Gminy Mirów informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Mirów wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Mirów położonych  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż do rozbiurki budynku komunalnego drewnianego położonego na działce nr 1064 we wsi Zbijów Duży, gm. Mirów wraz z uporządkowaniem terenu"
2016-03-07 09:52:16
  ...więcej

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego województwa mazowieckiego
2016-02-02 13:01:06
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2014-10-31 08:24:58
  ...więcej

Ogłoszenie- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
2014-09-29 07:52:57
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na zabytki na 2014r.
2014-08-22 09:06:12
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-12-13 09:09:28
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-11-12 07:47:24
  ...więcej

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
2013-10-09 11:16:28
  ...więcej

Wójt Gminy Miró zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu USŁUGOWO-HANDLOWEGO zlokalizowanego w budynku (po kwiaciarni) Mirów Nowy Nr 60, o powierzchni 22m2
2013-08-19 09:58:05
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
2013-07-16 12:11:08
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: sprzątaczka
2013-07-16 12:09:27
  ...więcej

Oferta na stanowisko: logopeda
2013-07-16 12:07:11
  ...więcej

Oferta na stanowisko asystenta kierownika projketu
2013-07-16 12:05:06
  ...więcej

Zapytanie ofertoweNA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 03.07.2013 r. DO 30.09.2014 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-06-24 18:58:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 31/POKL/9.1.1/2013 usługa przewozowa
2013-05-15 20:01:00
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 17.05.2013 r. DO 31.08.2013 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-05-08 13:42:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu Przedszkole Miś w Zbjiowie Małym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2013-03-14 10:32:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl