Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe nr 31/POKL/9.1.1/2013 usługa przewozowa
2013-05-15 20:01:00
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 17.05.2013 r. DO 31.08.2013 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-05-08 13:42:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu Przedszkole Miś w Zbjiowie Małym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2013-03-14 10:32:31
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ TEATRALNO-TANECZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn.„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:40:33
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU „MIŚ” W ZBIJOWIE MAŁY 02.04.2013R. DO 30.09.2014R. W RAMACH PROJEKTU pn .„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:39:11
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ ARTYSTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBJIOWIE MAŁYM OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:36:21
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLUMIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:33:58
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ Z GIMNASTYKI Z ELEMENTAMI KOREKCJI W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM -W OKRESIE OD 02.04.2013R. DO 30.09.2014R. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:30:51
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiący własność Gminy Mirów
2012-11-13 08:17:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego– Budowa drogi gminnej Bieszków Dolny-Gąsawy Rządowe Niwy na działkach nr ewid. 440, 918 w miejscowości Bieszków Dolny.
2012-08-21 13:55:40
  ...więcej

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na terenie Gminy Mirów
2012-08-13 07:59:05
Wójt Gminy w Mirowie informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mirowie Mirów Stary 27 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Mirów  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa drogi gminnej Bieszków Dolny-Gąsawy Rządowe Niwy na działkach nr ewid. 440, 918 w miejscowości Bieszków Dolny
2012-07-30 07:29:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy cmentarza parafialnego na działkach nr ewid. 532, 534, 535 w miejscowości Mirów Stary.
2012-07-12 13:52:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Rozbudowa cmentarza parafialnego na działkach nr ewid. 532, 534, 535 w miejscowości Mirów Stary
2012-06-11 13:42:19
  ...więcej

Zaproszenie
2012-05-16 11:42:11
Mirów, dnia 15 maja 2012 roku.                                        ...więcej

Zawiadomienie
2012-01-20 10:39:32
  ...więcej

Ogłoszenie
2012-01-11 08:52:32
  ...więcej

Obwieszczenie
2012-01-05 09:38:14
  ...więcej

Komisja inwentaryzacyjna Gminy Mirów
2012-01-05 07:56:12
  ...więcej

Pokazano 21 - 39 z 39
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl