Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY Mirów z dnia
5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2016

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:30:14.
Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:30:14
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl