Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2014 roku dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Załącznik nr 2 - regulamin

Zarządzenie

Wzór oferty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014r

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:14:58.
Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:14:58
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl