Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2015 roku dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Zarządzenie

Regulamin

Wzór oferty

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:01:45.
Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:01:45
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl