> Do 30 000
Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego
2017-10-09 14:23:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe "Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024"
2017-04-13 12:01:31
  ...więcej

Wykonanie audytów energetycznych, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów - „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2017-01-26 14:02:01
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2017”
2016-12-16 13:45:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawy posiłków dla Publicznego Przedszkola „Miś” w Zbijowie Małym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zbijowie Małym Nr1
2016-12-06 10:08:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły w Mirowie i PG im. Jana Pawła II w Mirowie w roku 2017
2016-12-02 07:39:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Budowa chodnika Bieszków Dolny
2016-06-29 13:09:23
  ...więcej

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 390.000,00 zł
2016-06-01 09:56:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku komunalnego drewnianego położonego na działce nr 1064 we wsi Zbijów Duży wraz z uporządkowaniem terenu.
2016-05-16 09:04:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirów
2016-02-18 08:03:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu rewitalizacji dla gminy Mirów
2016-01-18 12:57:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „DOSTAWY POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA DZIECI SZKOLNYCH W ROKU 2016”
2015-12-14 10:03:42
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawy posiłków dla Publicznego Przedszkola "Miś" w Zbijowie Małym
2015-12-10 14:32:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mirów
2015-12-10 13:35:37
  ...więcej

Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych na rok 2015r. w ilości około 40 000 litrów
2015-11-05 13:45:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirów obejmującego obszar w obrębach geodezyjnych: Bieszków Górny, Rogów
2015-11-04 10:56:19
  ...więcej

ZAKUP ORAZ DOSTAWA KRUSZYWA NIESORTOWANEGO FRAKCJI 0-63 W ILOŚCI OK. 700 T DO UTWARDZENIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA MIRÓW STARY
2015-09-24 14:05:00
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirów"
2015-08-25 10:41:33
  ...więcej

RENOWACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ W HYDROFORNI W ZBIJOWIE DUŻYM
2015-08-24 15:09:40
  ...więcej

ZAKUP ORAZ TRANSPORT KRUSZYWA NIESORTOWANEGO FRAKCJI 0-63 W ILOŚCI OK. 600 T NA TERENIE SOŁECTWA MIRÓW NOWY
2015-08-05 13:53:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 38
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl