> 2017
Uchwała Nr XXXIV.196.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 .10.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówlkach oswiatowych
2017-10-16 12:11:36
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r.
2017-08-30 10:44:26
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2017r.
2017-08-28 10:33:56
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mirów
2017-08-28 10:32:04
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2017-08-28 10:30:17
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/91/08
2017-08-28 10:28:41
  ...więcej

Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Mirów na lata 2016-2020"
2017-08-24 10:40:07
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.183.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie przyjecia Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Gminie Mirów na lata 2017-2020
2017-06-06 08:41:13
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.182.2017 rady Gminy Mirów z dnia 30.03.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Mirów jest organem prowad
2017-06-06 08:40:28
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.181.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.76.2016 z dnia 25.01.2016r. w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodziezy
2017-06-06 08:39:47
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.177.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2016 rok
2017-06-06 08:39:07
  ...więcej

Uchwała Nr XXXI.176.2017 rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za rok 2016
2017-06-06 08:38:25
  ...więcej

Uchwała Nr XXX.175.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mirów na lata 2016-2020
2017-05-08 08:18:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXX.174.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom
2017-05-08 08:17:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017
2017-04-06 12:11:44
  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII /164/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017
2017-04-06 12:09:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.172.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017
2017-03-29 11:54:12
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.171.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów potwierdzajacych spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym
2017-03-29 11:52:45
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.170.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-03-29 11:52:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 10 .02.2017r. w sprawie zarzadzenia wyborów uzupełniajacych Sołtysa sołectwa bieszków Górny
2017-02-13 10:21:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl