Plany postępowań o udzielenie zamówień
Plan postępowań w 2017r.
2017-02-22 08:50:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl