Uchwała Nr XLII/229/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 14:28:34
  ...więcej

Uchwała Nr XLIII/236/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:27:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/228/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:25:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/224/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 13:30:57
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.232.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystapienia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką_
2018-05-08 11:53:36
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.233.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnegow sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
2018-05-08 11:48:51
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.231.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawoe podziału gminy Mirów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018-05-08 11:44:45
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXIX/214/2018 RADY GMINY MIRÓW z dnia 29 stycznia 2018r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2018-05-07 10:37:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/223/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-05-07 10:34:20
  ...więcej

Uchwała Nr XL/219/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018.
2018-05-07 10:31:10
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.227.2018 rady Gminy Mirów z dnia 29.03.2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
2018-04-24 09:37:34
  ...więcej

uchwała Nr XLI.226.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29.03.2018r. w sprawie wytycznych nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnetrznym oraz parkom i skwerom na terenie Gminy Mirów
2018-04-24 09:36:31
  ...więcej

Uchwała Nr XLI.225.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym
2018-04-24 09:35:41
  ...więcej

Uchwała Nr XL.222.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmin
2018-02-28 11:51:25
  ...więcej

Uchwała Nr XL.221.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018 roku w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzajacych spełnienie kryterium na drugim etapie postepow
2018-02-28 11:49:50
  ...więcej

Uchwała Nr XL.220.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23.02.2018r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018-02-28 11:48:57
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX.218.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29.01.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok
2018-02-22 09:47:50
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX.217.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29.01.2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów
2018-02-22 09:46:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIX.216.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29.01.2018r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mirów na lata 2017-2032
2018-02-22 09:45:10
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXXIX/215/2018 RADY GMINY MIRÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018-02-22 09:43:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne