Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Uchwała Nr XLIV/218/2014 z dnia 31 października
2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
2015r.
 
File0001160415114515.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:49:33.
Uchwała Nr XXII/99/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 
File0001160415114546.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:50:59.
Uchwała Nr XXXIII/170/2013 z dnia 15 listopada
2013r w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości
 
File0001160415114618.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:52:04.
Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:52:04
Opublikowane przez: Roman Podgórski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl