> Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy


Zobacz:
 Dzik Zdzisław .  Basiak Jarosław .  Tarabasz Krystyna .  Brodowska Barbara .  Wójcik Alicja .  Bożena Kuźdub . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Mirów Stary 27
26-503
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (+48 48) 628-38-89
Fax: (+48 48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl