Uchwała Nr Ra.290.2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mirów kredytu
2017-06-22 09:24:23
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.268.2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mirów informacji o przebiegu wykonania budżetu
2016-09-09 11:44:25
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.106.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015
2016-05-25 10:43:10
  ...więcej

Uchwała nr Ra.343.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie uchwały w sprawie WPF
2016-05-25 10:41:49
  ...więcej

Uchwała nr Ra.342.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016-05-25 10:40:34
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.14.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mirów planowanego w uchwale budżetowej na rok 2016 deficytu
2016-01-26 12:39:49
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.15.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Mirów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2021
2016-01-26 12:35:46
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.321.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.
2014-09-04 11:24:04
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.272.2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Mirów
2014-07-02 09:17:08
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.170.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013
2014-05-06 12:30:02
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.504.2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Mirów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
2014-01-07 10:21:23
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.503.2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mirów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
2014-01-07 10:08:52
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.373.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020
2013-12-02 09:48:03
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.372.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
2013-12-02 09:46:13
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.1.2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Mirów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
2013-01-11 08:24:21
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15