Konkursy

Zarządzenie Nr 02/2013 Wójta Gminy Mirów z dnia
22 stycznia 2013roku w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2013 roku dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.
3ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Zmianie ulega kwota przeznaczona na zadanie konkursowe z 25.000zł na 30.000zł

- p.o. Wójt Gminy Mirów Albert Bobrowski zarzadzenie_nr_02_2013.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:49:49 | Data modyfikacji: 2013-02-01 12:30:32.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:49:49
Data modyfikacji: 2013-02-01 12:30:32
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót