BUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZANIA MOCY GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) NA TERENIE GMINY MIRÓW NA DZ. NR EWID. 54, 56 W OBRĘBIE EWID. ROGÓW
2015-10-13 14:20:07
  ...więcej

BUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZANIA MOCY GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) NA TERENIE GMINY MIRÓW NA DZ. NR EWID. 511 W OBRĘBIE EWID. ROGÓW
2015-10-13 14:18:32
  ...więcej

BUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZANIA MOCY GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) NA TERENIE GMINY MIRÓW NA DZ. NR EWID. 305, 1136 W OBRĘBIE EWID. ROGÓW
2015-10-13 14:17:29
  ...więcej

BUDOWA ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZANIA MOCY GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) NA TERENIE GMINY MIRÓW NA DZ. NR EWID. 370, 371 W OBRĘBIE EWID. ROGÓW
2015-10-13 14:14:48
  ...więcej

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIRÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Mirów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2015-08-04 11:09:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika przy drodze gminnej nr 400306W na działkach nr ewid.:1211 w obrębie ewid. Rogów oraz 215 w obrębie ewid. Bieszków Dolny
2015-05-07 15:15:07
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowych, linii średniego i niskiego napięcia w miejscowości Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary
2015-02-18 14:17:33
  ...więcej

Obwieszczenie dot. zmiany zakresu inwestycji
2015-01-14 13:31:30
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowych, linii średniego i niskiego napięcia w miejscowości Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary
2014-12-15 12:26:31
  ...więcej

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ROZBUDOWIE (DOBUDOWIE) OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZBIJÓW MAŁY na działkach nr ewid. 204, 202
2014-10-09 14:20:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2014-09-16 10:11:00
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów
2013-03-25 08:16:53
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym na przedszkole
2013-03-01 12:21:47
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym na przedszkole
2013-02-13 12:59:47
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na działce nr ewid. 216 w miejscowości Bieszków Dolny
2013-01-15 12:49:57
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na działce nr ewid. 216 w miejscowości Bieszków Dolny
2012-12-12 08:53:54
  ...więcej

Pokazano 21 - 36 z 36
poprzednie