Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego województwa mazowieckiego
2016-02-02 13:01:06
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2014-10-31 08:24:58
  ...więcej

Ogłoszenie- nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
2014-09-29 07:52:57
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na zabytki na 2014r.
2014-08-22 09:06:12
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-12-13 09:09:28
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW.
2013-11-12 07:47:24
  ...więcej

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
2013-10-09 11:16:28
  ...więcej

Wójt Gminy Miró zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu USŁUGOWO-HANDLOWEGO zlokalizowanego w budynku (po kwiaciarni) Mirów Nowy Nr 60, o powierzchni 22m2
2013-08-19 09:58:05
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
2013-07-16 12:11:08
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: sprzątaczka
2013-07-16 12:09:27
  ...więcej

Oferta na stanowisko: logopeda
2013-07-16 12:07:11
  ...więcej

Oferta na stanowisko asystenta kierownika projketu
2013-07-16 12:05:06
  ...więcej

Zapytanie ofertoweNA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 03.07.2013 r. DO 30.09.2014 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-06-24 18:58:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 31/POKL/9.1.1/2013 usługa przewozowa
2013-05-15 20:01:00
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 17.05.2013 r. DO 31.08.2013 r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-05-08 13:42:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu Przedszkole Miś w Zbjiowie Małym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
2013-03-14 10:32:31
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ TEATRALNO-TANECZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn.„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:40:33
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU „MIŚ” W ZBIJOWIE MAŁY 02.04.2013R. DO 30.09.2014R. W RAMACH PROJEKTU pn .„PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:39:11
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ ARTYSTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU MIŚ W ZBJIOWIE MAŁYM OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:36:21
  ...więcej

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ LOGOPEDYCZNYCH W PRZEDSZKOLUMIŚ W ZBIJOWIE MAŁYM W OKRESIE OD 02.04.2013r. DO 30.09.2014r. W RAMACH PROJEKTU pn. „PRZEDSZKOLE MIŚ”
2013-03-08 14:33:58
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 72
poprzednie     następne