Uchwała Nr XXVI/132 z dn 27-03.2013
2013-08-30 11:35:36
  ...więcej

Uchwała Nr XXVI/131z 27-03-2013
2013-08-30 11:34:08
  ...więcej

Uchwaa Nr XXV/124/2013
2013-08-30 11:32:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII 147 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 04 2013r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
2013-05-06 13:04:39
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII 146 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 04 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów
2013-05-06 13:03:54
  ...więcej

UCHW XXVII 145 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 04 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI 133 2013 z dnia 27 03 2013 rw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu
2013-05-06 13:03:16
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII 144 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 04 2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI 134 2013 rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
2013-05-06 13:02:52
  ...więcej

Uchwała Nr XXVI 142 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013r w sprawie zmiany załacznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 127 2013 Rad Gminy w Mirowie z dnia 1 03 2013r
2013-04-08 09:06:30
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXVI 141 2013 Rady Gminy Mirów z dnia 27 03 2013r w sprawie zasad korzystania z nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Mirów
2013-04-08 09:04:33
  ...więcej

uchwała Nr XXVI 140 2013 Rady Gminy Mirów z dnia 27 03 2013rw sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
2013-04-08 09:03:56
  ...więcej

uchwała Nr XXVI 139 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013 r w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013-04-08 09:03:25
  ...więcej

Uchwała Nr XXVI 138 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
2013-04-08 09:03:01
  ...więcej

uchwała Nr XXVI 137 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013r w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-04-08 09:02:17
  ...więcej

uchwała Nr XXVI 136 2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 03 2013r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
2013-04-08 09:01:43
  ...więcej

uchwała nr XXVI 135 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2014.
2013-04-08 09:01:08
  ...więcej

uchwała nr XXV 130 2012 Rady Gminy w mirowie z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Zdzisława Dzika
2013-03-12 09:29:12
  ...więcej

Uchwała Nr XXV 129 2013 rady Gminy w Mirowie z dnia 1 marca 2013 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodasrowania przerstrzennego gminy
2013-03-12 09:16:13
  ...więcej

Uchwała Nr XXV 128 2013 Rady Gminy w Mirowie z 1 marca 2013r w sprawie połaczenia PSP w Zbijowie Małym i Publicznego Przedszkola w Zespół Szkolno -Przedszkolny
2013-03-12 08:46:56
  ...więcej

Uchwała Nr XXV 127 2013 z dnia 1 marca 2013 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Miś w Zbijowie Małym
2013-03-12 08:46:25
  ...więcej

Uchwała Nr XXV 126 2013 z dnia 1 marca 2013r w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Mirowie Nowym należąćej do PSP w Mirowie
2013-03-12 08:45:52
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 49
poprzednie     następne