UCHWAŁA Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 5 września 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-09-09 11:53:07
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XX/114/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-09-09 11:50:56
  ...więcej

Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2016-09-05 12:57:06
  ...więcej

Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
2016-09-05 12:55:42
  ...więcej

Uchwała Nr XX/118/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie
2016-09-05 12:54:20
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-05-04 11:00:47
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2016-2021.
2016-05-04 10:59:11
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XVII/93/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 22 marca 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-03-29 09:22:55
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XVI/85/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2016-2021.
2016-03-29 09:21:08
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XVI/84/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-03-29 09:19:22
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XV/75/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 25 stycznia 2016 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2016.
2016-03-29 09:15:49
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/99/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz okreslenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016-03-29 09:13:15
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/98/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016-03-29 09:11:55
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/97/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016-03-29 09:08:31
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/96/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016-03-29 09:06:50
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/95/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Mirów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
2016-03-29 09:05:30
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/94/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Mirów do Związgu Gmin nad Iłżanką
2016-03-29 09:04:17
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum
2016-03-09 09:39:23
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych w organizowane przez Gminę Mirów konkursach i zawodach
2016-03-09 09:37:54
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/88/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016
2016-03-09 09:36:45
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 52
poprzednie     następne