Uchwała Nr XXXI.176.2017 rady Gminy Mirów z dnia 30.05.2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za rok 2016
2017-06-06 08:38:25
  ...więcej

Uchwała Nr XXX.175.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Mirów na lata 2016-2020
2017-05-08 08:18:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXX.174.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom
2017-05-08 08:17:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017
2017-04-06 12:11:44
  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII /164/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017
2017-04-06 12:09:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.172.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017
2017-03-29 11:54:12
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.171.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów potwierdzajacych spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym
2017-03-29 11:52:45
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX.170.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-03-29 11:52:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 10 .02.2017r. w sprawie zarzadzenia wyborów uzupełniajacych Sołtysa sołectwa bieszków Górny
2017-02-13 10:21:22
  ...więcej

Uchwała Nr XXVIII.165.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 10.02.2017r. w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczących Komisji
2017-02-13 10:20:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Mirów na zawarcie umowy użyczenia Gminnego Boiska Sportowego w Bieszkowie Dolnym wraz z zapleczem techniczno - sanitarnym znajdującym się w budynku PSP w Bieszkowie Dolnym
2017-02-08 10:11:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirów na rok 2017.
2017-02-08 10:09:49
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie pogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Mirów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numeró, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017-02-08 10:08:37
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-08 10:07:24
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Mirów
2017-02-08 10:06:15
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2017
2017-02-08 10:05:22
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członków Komisji ds. Zadań Gospodarczych i Finansów Rady Gminy Mirów
2017-02-08 10:04:26
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mirów
2017-02-08 10:03:38
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Zadań Gospodarczych i Finansów Rady Gminy Mirów
2017-02-08 10:02:50
  ...więcej

Uchwała Nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mirów
2017-02-08 09:58:37
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne