Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W BIESZKOWIE DOLNYM
2017-06-12 14:34:37
  ...więcej

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ZBIJOWIE MAŁYM PRZY DRODZE GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 365/9, 365/12, 378/6, 378/8, 378/10, 380/2, 382/2, 382/1, 384/6 384/7, 384,4, 384/5, 386/5, 386/6, 386/7, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2 w OBRĘBIE EWID. ZBIJÓW MAŁY
2017-02-10 13:50:04
  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2017-02-10 13:44:50
  ...więcej

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIESZKÓW GÓRNY
2016-12-07 14:33:36
  ...więcej

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ROGOWIE
2016-12-07 08:08:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W SPRAWIE BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWYCH, LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI MIRÓWEK, MIRÓW NOWY, MIRÓW STARY, GM. MIRÓW
2016-11-16 09:22:19
  ...więcej

ROZBUDOWA GMINNEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI W MIROWIE ORAZ BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI
2016-11-09 10:22:13
  ...więcej

ROZBUDOWA GMINNEJ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI W MIROWIE
2016-08-04 12:01:46
  ...więcej

BUDOWA CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 400304W MIRÓW NOWY – MIRÓWEK NA DZ. NR 254 W OBRĘBIE EWID. MIRÓWEK
2015-12-30 14:56:21
  ...więcej

Rozstrzygnięcie wójta gminy mirów w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2015r. do 10 września 2015r. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów
2015-11-30 13:12:53
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 36
następne