Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory 2011 strona główna 

Wybory 2011
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIRÓW
z dnia 6 września 2011 roku

Na podstawie art. 16 Kodeksu wyborczego, art. 14 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), podaję do wiadomości granice, numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustalonych uchwałą Zarządu Gminy w Mirowie Nr 15/98 z dnia 4 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, zmienionych uchwałą Rady Gminy w Mirowie Nr XI/57/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany granic obwodu głosowania Nr 2 Gminy Mirów.

Nr obwodu,Granice obwodu,Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1. Sołectwa:
Mirów, Mirów Stary
Mirów Nowy, Mirówek
Urząd Gminy w Mirowie


2. Sołectwa:
Zbijów Duży
Zbijów Mały
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zbijowie Małym

3. Sołectwa:
Bieszków Dolny,
Bieszków Górny,
Rogów
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bieszkowie Dolnym
(lokal dostosowany dla wyborców
niepełnosprawnych)
(komisja właściwa do ustalenia
wyników głosowania
korespondencyjnego)

Głosowanie odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Wójt
/-/ Zdzisław Dzik
 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 14:22:57, wprowadzający: Roman Podgóski
`Informacja`
I N F O R M A C J A

Na podstawie art 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm.) wyznaczam na obszarze Gminy Mirów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku na tablicach ogłoszeń każdego z 9 sołectw.


Wójt Gminy Mirów
Zdzisław Dzik 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 14:42:27 Informację zaktualizowano 2011-09-08 14:43:18, wprowadzający: Roman Podgóski
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011 roku.
 zarządzenie w sprawie powołania komisji.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 07:26:18, wprowadzający: Roman Podgóski
wersja do druku