Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015 strona główna 
Uchwala Nr XIII 67 2015 z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Mirow
2016-02-23 12:27:15
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2015.
2016-01-13 12:31:24
  ...więcej

Uchwała Nr: XIV/70/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30-12-2015r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2016- 2021.
2016-01-13 12:29:30
  ...więcej

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Gminy w Mirowie Nr XIV/69/2015 z dnia 30-12-2015
2016-01-13 12:26:33
  ...więcej

UCHWAŁA NR XIV/71/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2016 roku.
2016-01-13 12:22:26
  ...więcej

UCHWAŁA Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Szydłowieckim na podstawie porozumienia
2016-01-13 12:20:27
  ...więcej

UCHWAŁA NR XIV/72/2015 RADY GMINY MIRÓW z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2016-01-13 12:13:22
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mirów na lata 216-2019"
2015-12-08 10:11:13
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/650/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2015-12-08 10:09:21
  ...więcej

Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015-12-08 10:08:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 59
następne