Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 strona główna 
Uchwała Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie
2017-12-04 10:30:32
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz
2017-12-04 10:29:48
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
2017-12-04 10:29:02
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.203.2017 z dnia 27.11._2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im
2017-12-04 10:28:19
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia prZekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Mirowie w ośmioletnią PSP w Mirowie
2017-12-04 10:27:21
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Mirów z dnia 19.06.2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
2017-12-04 10:25:31
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego
2017-12-04 10:24:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Mirów z dn. 27.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.64.2015 z dn. 30.11.2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017-12-04 10:24:00
  ...więcej

Uchwała Nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27.11.2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów
2017-12-04 10:23:14
  ...więcej

Uchwała Nr XXXIV.196.2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 .10.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówlkach oswiatowych
2017-10-16 12:11:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 46
następne