Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 strona główna 
Uchwała Nr XLVII.257.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 9.11.2018r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkuja mieszkańcy a powstaja
2019-06-06 09:58:06
  ...więcej

Uchwała Nr XLVI.254.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10.10.2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019-06-06 09:39:54
  ...więcej

Uchwała Nr XLVI.253.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 10.10.2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów
2019-06-06 09:37:51
  ...więcej

uchwała Nr XLV2472018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie organizacji współnej obsługi finansowo-ksiegowej, organizacyjnej dla samorządowych jednostek budzetowych Gminy Mirów
2019-06-06 09:15:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLV.250.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.117.2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chcarakterze socjalnym dla uczniów
2019-06-06 09:03:54
  ...więcej

uchwała Nr XLV.249.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie przyjecia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. oddział przedszkolny w miejscowosci mirów Stary
2019-06-06 08:59:42
  ...więcej

uchwała Nr XLV.248.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27.08.2018r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie częsci działek oznaczonych nr ewidencyjny 875,876 w obrebie Rogów
2019-06-06 08:55:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.244.2018 rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego dla Wójta Gminy Pana Artura Siwiorka
2018-08-16 07:58:58
  ...więcej

uchwała Nr XLIV.243.2018r. rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 roku
2018-08-16 07:57:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.242.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:57:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 33
następne