Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 strona główna 
Uchwała Nr XLIV.244.2018 rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego dla Wójta Gminy Pana Artura Siwiorka
2018-08-16 07:58:58
  ...więcej

uchwała Nr XLIV.243.2018r. rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 roku
2018-08-16 07:57:50
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.242.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mirów miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:57:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLIV.241.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 30.07.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mirów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-08-16 07:56:02
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/229/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 14:28:34
  ...więcej

Uchwała Nr XLIII/236/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:27:07
  ...więcej

Uchwała Nr XLII/228/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2018
2018-06-12 14:25:24
  ...więcej

Uchwała Nr XLI/224/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018r w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2018- 2027.
2018-06-12 13:30:57
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.232.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystapienia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką_
2018-05-08 11:53:36
  ...więcej

Uchwała Nr XLII.233.2018 rady Gminy Mirów z dnia 27.04.2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnegow sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
2018-05-08 11:48:51
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 26
następne