Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja 2018-2023 strona główna 
Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budzetu za rok 2018
2019-06-24 09:26:18
  ...więcej

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
2019-06-24 09:23:15
  ...więcej

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie rozpatrzeniaraportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania
2019-06-24 09:21:43
  ...więcej

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31 maja 2019r w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028
2019-06-24 09:15:08
  ...więcej

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31maja 2019r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mirów na rok 2019 Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019-06-24 09:12:27
  ...więcej

Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiacych własnośc gminy Mirów oraz Parafii w Mirowie Starym
2019-06-06 10:38:25
  ...więcej

Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym do sprzedaży
2019-06-06 10:12:22
  ...więcej

Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie uchwalenia Programu wsparcia gospodarstw domowych w ramach przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na terenie gminy
2019-06-06 10:03:27
  ...więcej

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028
2019-06-06 09:26:56
  ...więcej

Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26.04.2019r. w sprawie zmiany w Gminnym Programie profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwadziałania Narkomanii na rok 2019
2019-05-06 09:42:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 41
następne