Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja 2018-2023 strona główna 
Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie upowaznienia Dyrektorów Szkól Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw
2019-03-12 07:30:44
  ...więcej

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
2019-03-12 07:29:42
  ...więcej

Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie utworzenia i przystapienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego
2019-03-12 07:28:29
  ...więcej

Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie pryjecia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazejacego na terenie Gminy Mirów
2019-03-12 07:26:43
  ...więcej

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów
2019-02-15 08:57:28
  ...więcej

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
2019-02-15 08:54:20
  ...więcej

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku
2019-02-15 08:53:30
  ...więcej

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach
2019-02-15 08:51:36
  ...więcej

Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
2019-02-15 08:49:42
  ...więcej

Uchwała Nr IV.25.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Mirów
2019-02-15 08:48:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 29
następne