Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
° 2013
° Do 30 000
° Archiwum
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Sprawozdania
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > 2019 strona główna 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów w 2020 roku
2019-12-10 13:37:12
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów
2019-10-25 14:59:29
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów”
2019-10-03 13:03:40
  ...więcej

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie.
2019-09-05 14:40:25
  ...więcej

Rozbudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na żłobek – w ramach zadania pn.: ,,Utworzenie gminnego żłobka w gminie Mirów”.
2019-09-02 13:40:45
  ...więcej

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rogowie
2019-08-23 12:29:18
  ...więcej

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2019-07-26 08:16:37
  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 520 700,00 zł
2019-07-05 08:39:54
  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów, w km 0+00 do km 0+000 o długości 0+452 w istniejącym pasie drogowym
2019-06-17 10:22:00
  ...więcej

„BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W BIESZKOWIE DOLNYM”
2019-03-04 12:17:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10