Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Mirów  www.mirow.pl
Wybory
Ogłoszenia
Dane
Urząd Gminy
Klauzula informacyjna
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy Mirów
Oświadczenia
Komisje Rady
Prawo lokalne
Archiwum - Prawo lokalne
Uchwały Rady
° Archiwum uchwał
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° Uchwały RIO
° Uchwały budżetowe
° WPF
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° Kadencja 2018-2023
Zarządzenia
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne
Ogłoszenia
Konkursy
Wykaz Kart Informacyjnych
Ochrona środowiska
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Sprawozdania
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wybory 2011
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Uchwały RIO strona główna 
Uchwała Ra.7.2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Gminę Mirów w Uchwale Budżetowej
2019-01-28 09:20:29
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.8.2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu przyjętej przez Gminę Mirów w WPF
2019-01-28 09:16:12
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.396.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie uchwały w sprawie WPF
2018-11-29 10:12:13
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.397.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów projekcie Uchwałay Budżetowej na 2019r.
2018-11-29 10:10:58
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.217.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mirowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017
2018-06-12 14:36:12
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.130.2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mirów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.
2018-06-12 14:34:34
  ...więcej

Uchwałą Nr Ra.207.2018r. z dnia 11 maja 2018r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Mirów kredytu.
2018-06-12 14:23:42
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.84.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Mirów kwoty długu w latach objętych WPF na lata 2018-2027
2018-01-30 13:22:26
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.83.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mirów planowanego w uchwale budżetowej na rok 2018 deficytu
2018-01-30 12:59:53
  ...więcej

Uchwała Nr Ra.462.2017 z dnia 27 listopada 2017r.
2018-01-12 11:05:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 26
następne