bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Uchwały Rady > Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu strona główna 

Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z późń.zm../ oraz art. 167 ust.2 pkt 5 art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 , poz.2014 z późn.zm./

Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje :

& 1

Rada Gminy postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi w Szydłowcu w kwocie 100.000 zł na modernizację drogi powiatowej na odcinku Mirów -Zbijów Duży.

& 2

Wydatek ten został ujęty w planie wydatków budżetowych na 2008r, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej , dziale 600, w rozdziale 60014 w & 6300.

& 3?

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Szydłowieckiego w Szydłowcu, a Wójtem Gminy Mirów.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:00:28.

Zobacz:
 Archiwum uchwał .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  Uchwały RIO .  Uchwały budżetowe .  WPF .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:00:28
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl