bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Konkursy strona główna 

Konkursy
Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie
Infrastruktury, Inwestycji i Zamówień
Publicznych w Urzędzie Gminy Mirów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 Image1710131302412.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:15:12.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:15:12
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl