bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Komunikat dla przedsiębiorców zarejestrowanych w
Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych w Mirowie przypomina przedsiębiorcom zarejestrowanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Mirowie o obowiązku aktualizacji we wpisach do ewidencji. Jeżeli przedsiębiorca po 1 stycznia 2008 r. nie dokonał żadnej zmiany we wpisie do EDG, to taki wpis jest nieaktualny! W tej sytuacji należy zgłosić się jak najszybciej do Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27 stanowisko „ewidencja działalności gospodarczej” pokój 4 w godz. od 7:30 do 15:00 (poniedziałek-piątek).
Informujemy, iż w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mirów figurują nieaktualne wpisy, które nie zawierają numeru NIP oraz PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). 1 lipca 2011 r. stworzona zostanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie lub wykreślenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG, jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w bazie bieżącej ewidencji działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać (w godz. 8.00-15.00) pod numerami tel. 48 6283889 w. 17.
 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:10:39.
Data wprowadzenia: 2011-06-06 11:10:39
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl