bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Sprawozdania strona główna 

2009
Kwartał I

Rb-27s

Rb-28s

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 10:38:14.
Kwartał II

Rb-27s

Rb-28s

Rb-33

Rb-N

Rb-NDS

Rb-PDP

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 10:41:36.
Kwartał III

Rb-27s

Rb-28s

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 10:45:28.
Kwartał IV

Rb-27s

Rb-28s

Rb-33

Rb-N

Rb-NDS

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UN

Rb-UZ

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-03-29 10:47:52.
Sprawozdanie finansowe 2009

DOT. CEL. za .2009

Dotacje celowe zał 5 .2009

DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINASOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

plan doch

plan wydatk.2009

Plan zadań zlec za l 2009

REALIZ PLANU DOT.zał 8-2009r

REALIZ. PLA wyd. Z PRZEK. DOT.zał6.2009

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ROZWOJOWYCH

Zał.nr 3 do spr.za 2009

Zarządzenie Nr 12 spraw.za 2009 r

opisowe

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:19:37.

Zobacz:
 2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2010-05-14 10:19:37
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl