bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy
Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów za
2014 r.
 File0001290415130719.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:07:36.
Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:07:36
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl