bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY Mirów z dnia
5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2016

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:30:14.
Data wprowadzenia: 2016-02-05 13:30:14
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl