bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy
Gminy Mirów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na terenie Gminy Mirów za 2015r.
 sprawoz2016opoz.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:45:45.
Data wprowadzenia: 2016-02-15 10:45:45
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl