bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia
14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2017

Zarządzenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:27:09.
Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:27:09
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl