bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2018.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:51:13.
Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:51:13
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl