bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2019-02-12 11:42:43.
Data wprowadzenia: 2019-02-12 11:42:43
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl