bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2014 roku dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Załącznik nr 2 - regulamin

Zarządzenie

Wzór oferty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014r

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:14:58.
Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:14:58
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl