bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy
Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów za
2013 r.
 sprowozdanie z pożytkt 2014 r..doc

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:04:08.
Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:04:08
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl