bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2015 roku dla organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Zarządzenie

Regulamin

Wzór oferty

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:01:45.
Data wprowadzenia: 2015-04-01 13:01:45
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl