bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Zarządzenia strona główna 

2012
Zarządzenie nr 41/2012 w sprawie: przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy ,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Tabela nr 1

Tablea nr 2

Plan finansowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 część 2

Załącznik nr 4

 Zarzadz sprawozd I pol 2012.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-08-20 12:11:33.
Zarządzenie 55/2012
 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-10-22 08:29:26.

Zobacz:
   2011
   Inne
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
Data wprowadzenia: 2012-10-22 08:29:26
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl