bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Zarządzenia strona główna 

2015
Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Mirów z dnia
30 listopada 2015r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mirów
 File0001081215095425.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:13:58.

Zobacz:
   2011
   Inne
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:13:58
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl