bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Przetargi strona główna 

2017
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 400315W MIRÓW (OBOK
UPT) – MIRÓWEK W MIEJSCOWOŚCI MIRÓW STARY DZ.
NR EWID. 189, MIRÓWEK DZ. NR EWID. 265

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 1-8

Załącznik 9 - Projekt budowlany

Załącznik 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik 10 - Przedmiar robót

Informacje dotyczące złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:13:49.

Zobacz:
 2013 .  Do 30 000 .  Archiwum .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-25 14:13:49
Opublikowane przez: Przemysław Kępas

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl