bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Przetargi strona główna 

2017
BUDOWA CHODNIKA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR
400304W MIRÓW NOWY – MIRÓWEK

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 1-8

Załącznik 9 - Projekt budowlany

Załącznik 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:26:24.

Zobacz:
 2013 .  Do 30 000 .  Archiwum .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:26:24
Opublikowane przez: Przemysław Kępas

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl