bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Zarządzenia strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Mirów z dnia
3 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlecanych odrębnymi
ustawami na 2018 rok.
 Zarządz Nr 2 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:30:25.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 12 marca 2018r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
 Zarządz 22 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:31:37.
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 20 kwietnia 2018r w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2018.
 Zarządz 34 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:33:49.
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Mirów z dnia
8 stycznia 2018r w sprawie wprowadzenia procedury
udzielania przez Gminę Mirów pożyczek
stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na
realizację zadań publicznych
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
 Zarz 6 2018r.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:35:11.
ZARZĄDZENIE NR 4A/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 3-01-2018r w sprawie ustalenia planu
finansowego dla Urzędu Gminy Mirów na 2018r.
 Zarz nr 4A 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:36:29.
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 03-01-2018r w sprawie ustalenia
dotacji dla Instytucji Kultury w Mirowie Starym na
2018r.
 zarz nr 5 2018.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:39:04.
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY
MIRÓW z dnia 23-02-2018r w sprawie zmiany
planu finansowego na 2018r dla Urzędu Gminy
Mirów-jednostki budżetowej Gminy .
 zarz 16 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:40:09.
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY
MIRÓW z dnia 12-03-2018r w sprawie zmiany
planu finansowego na 2018r dla Urzędu Gminy
Mirów-jednostki budżetowej Gminy .
 zarz 23 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:41:15.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Mirów z dnia
3 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu
finansowego innych zadań z zakresu administracji
rządowej zlecanych odrębnymi ustawami na 2018
rok.
 Zarządz Nr 1 2018.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:42:13.
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY
MIRÓW z dnia 29-03-2018r w sprawie zmiany
planu finansowego na 2018r dla Urzędu Gminy
Mirów-jednostki budżetowej Gminy .
 zarz 30 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:43:13.
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY
MIRÓW z dnia 20-04-2018r w sprawie zmiany
planu finansowego na 2018r dla Urzędu Gminy
Mirów-jednostki budżetowej Gminy .
 zarz 35 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:44:14.
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Mirów z
dnia 26 marca 2018r w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Mirów za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji
kultury i SP ZOZ.
 zarz. 26 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:46:54.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 23 maja 2018r w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu na rok
2018.
 Zarządz 47 2018.zip

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:30:01.
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 WÓJTA GMINY MIRÓW z
dnia 4 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018.
 Zarządz. 45 2018.pdf

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:31:41.

Zobacz:
   2011
   Inne
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:31:41
Opublikowane przez: Roman Podgórski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl