Decyzja o umorzeniu w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
2019-05-09 10:06:34
  ...więcej

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania P4 sp. z o.o.
2019-03-29 07:18:34
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przeprowadzenia oględzin
2019-03-20 07:34:09
  ...więcej

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - mobilna kruszarka szczękowa
2018-08-28 10:21:06
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych unkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Montaż mobilnej kruszarki szczękowej....
2018-06-04 10:36:52
  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwziecia pn." Montaż mobilnej kruszarki szczękowej...
2018-05-15 13:26:59
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Mobilna kruszarka czczękowa
2018-05-07 14:20:47
  ...więcej

Obwieszczenie - Zawiadomienie "Montaż mobilnej kruszarki szczękowej, zbieranie i przetwarzanie odpadów z prac budowlanych poprzez kruszenie w procesie odzysku R5"
2018-04-17 10:57:54
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu pisma z dnia 12.02.2018r.
2018-02-21 07:26:32
  ...więcej

Zawiadomienie o złożeniu pisma z dnia 12.02.2018r.
2018-02-21 07:23:06
  ...więcej

Postanowienie z dnia 26 stycznia 2018r. ocena oddziaływania na środowisko
2018-01-29 10:25:09
  ...więcej

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mirów na lata 2017-2032
2018-01-23 13:05:13
  ...więcej

Informacja z dnia 04.01.2018r. - Program usuwania azbestu
2018-01-10 11:12:48
  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 05.01.2018r. - mobilna kruszarka szczękowa
2018-01-10 10:03:22
  ...więcej

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018-01-09 09:32:25
  ...więcej

Opinia sanitarna z dnia 21 grudnia 2017r.
2018-01-08 12:06:03
  ...więcej

Informacja z dnia 15 grudnia 2017r. - "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Mirów"
2017-12-28 12:18:53
  ...więcej

Opinia z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie montażu mobilnej kruszarki szczękowej
2017-12-28 12:16:58
  ...więcej

Postanowienie z dnia 11 grudnia 2017r. dot. kopalni Bieszków Górny 1
2017-12-13 14:19:13
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 04.12.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-12-04 14:34:40
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 164
następne